OBOWIĄZEK UTYLIZACJI UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO (SRM) POWSTAŁYCH
         PRZY UBOJU CIELĄT. OWIEC I KÓZ


  Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu
         produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa 
         żywności

"Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia
        zwierzęcego w
ramach działalności marginalnej, lokalnej i organicznej." 

        Rozporządzenie z dn. 1 Czerwca 2016r.

Wniosek o wpis Zakładu Prowadzącego Rolniczy Handel Detaliczny Produktami  pochodzenia    
        zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez Powiatowego
        Lekarza Weterynarii

ASF materiały szkoleniowe dla myśliwych i leśników.

 ASF materiały szkoleniowo-informacyjne dla myśliwych i leśnikow 20.02.2014 r

  ASF materiały szkoleniowe dla hodowców 

  ASF materiały szkoleniowe dla lek. wet

 Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju zwierząt w celu produkcji mięsa przeznaczonego...

 Informacje dla rolników stosujących pasze
 Pasze/Ewidencja stosowanych środków ochrony roślin
 Pasze/Ewidencja paszy wyprodukowanej w gospodarstwie
 Pasze/Ewidencja stosowania nasion GMO
 Pasze/Ewidencja stosowania środków biobójczych
 Pasze/Ewidencja zakupu i sprzedaży pasz w gospodarstwie
 Informacje dla hodowców trzody chlewnej
 Pytania i odpowiedzi do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 183_2005
  Wniosek o wydanie decyzji gospodarstwa urzędowo wolnego od chorób zakaźnych bydła
  Wniosek o wydanie decyzji gospodarstwa urzędowo wolnego od chorób zakaźnych owiec
  Wniosek o wydanie zaświadczenia podmiotu działającego na rynku pasz
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnieniu pełnych minimalnych standardów odnośnie higieny...
  Wniosek o wpis pasieki pszczół do rejestru działalności nadzorowanej przez PLW
  Oświadczenie podmiotu działającego na rynku pasz o spełnieniu wymogów rozporządzenia Nr...

Ulotka ASF myśliwi i leśnicy

Ulotka AS rolnicy cały kra

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią dla  
         terenu województwa łódzkiego

INFORMACJA odnośnie GRYPY PTAKÓW 

Ulotka ASF myśliwi i leśnicy

Ulotka AS rolnicy cały kraj

Komunikat w sprawie szczepienia lisów

  Prezentacja Wysoce zjadliwa grypa ptaków podtypu H5N8

Prezentacja ASF i CSF

Wykaz pracowni wytrawiania , gdzie jest badane mięso dzików na włośnie

Komunikat Szczepień Wiosna 2015

Grypa ptaków informacje dla hodowców

Wytycznych w sprawie postępowaniu w przypadku podejrzenia i stwierdzenia gorączki Q u zwierząt