Informacje dla osób podróżujących z psem, kotem, fretką:

PL informacja dla podróżnych

EN informacja dla podróżnych

RU informacja dla podróżnych

więcej informacji na stronię www.wetgiv.gov.pl


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KOMUNIKAT PLW STYCZEŃ 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hpai@piwet-belchatow.p
l - adres mailowy , na który należy kierować wszystkie pytania oraz ewentualne zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia HPAI  .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasze - informacje dla rolników można pobrać tutaj.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje dla hodowców trzody chlewnej można pobrać tutaj.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ustawy oraz akty wykonawcze prawa weterynaryjnego można pobrać ze strony www.vetpol.org.pl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszelkie opłaty związane z wydawaniem decyzji administracyjnych należy uiszczać w Urzędzie Skarbowym w Bełchatowie lub w Urzędzie Miasta Bełchatowa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie informuje o regułach obowiązujących w obrocie świniami, w związku z programem zwalczania choroby Aujeszkyego. Pobierz

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wytyczne w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.